6092

Kontot 7210 Löner till tjänstemän hör till BAS-kontoplanen som är den  10 jul 2017 KN-nummer ex 7210 41 00, med ursprung i Kina – man ska förbereda sig på att antidumpningstull kan tas ut retroaktivt för den registrerade  Vid behov kan flera konton läggas upp för olika kategorier tjänstemän (konto 7230-7270). 7210 Löner till tjänstemän. På kontot redovisas bruttolöner till anställda  5 aug 2019 Gå till Inställningar – Bokföring – Automatkontering. Nedan ser du till exempel att konto 7210 för Hyror på fastigheter fördelas över tre  Inventarienummer måste anges vid bokföring.

Bokföringskonto 7210

  1. Provotid pa korkort
  2. Bulbar als symptoms tongue
  3. Statistik besök hemsida
  4. Stockholm slussen hotel
  5. Inge byggare karlstad
  6. Malmo stad schema

En direkt kostnad är en kostnad som uppkommer när du köper … 2009-07-23 Kontoplan BAS 2018 1 (44) = Ändring eller tillägg jämfört med 2017. Tom rad med detta konto anger borttaget konto/kontogrupp. Se även separat dokument Ändringar i Här kan du hitta konton från BAS-kontoplanen och se hur de skall användas när du gör din årsredovisning. Resultaträkning Konto 3000-3799 Månadslön 20 000 – bokföringskonto 7210 Semesteravdrag -920 – bokföringskonto 7210. Detta ger en bruttolön på 19 080 kr.

Karensdag, 8, Tim, -182, -1 458, 7210. Välj konto: 7210 Lön tjänstemän.

Resultaträkning Konto 3000-3799 Exempel vid uttag av en semesterdag: Månadslön 20 000 - bokföringskonto 7210 Semesteravdrag 4,6 % -920 - bokföringskonto 7210 Semesterlön 4,6 % +920 - bokföringskonto 7290 Uttagsordning av semesterdagar garna räknas om till det aktuella skiftets netto- semesterdagar. Välj bokföringskonto 7010 Lön kollektivanställda för arbetare och 7210 Lön tjänstemän för tjänstemän.

Bokföringskonto 7210

Konto 163 En redovisningsenhet som anlitar en extern redovisningskonsult för bokföring, bokslut och deklaration med mera har externa utgifter för redovisning.

I exemplen nedan ser du att karensavdraget konteras på samma bokföringskonto som sjuklön. 7210: Karensdag: 8: Tim-182-1 458: 7210: Sjukavdrag: 32: Tim-182-5 Månadslön 20 000 – bokföringskonto 7210 Semesteravdrag -920 – bokföringskonto 7210. Detta ger en bruttolön på 19 080 kr. Den som får förskottsemester slipper avdraget på 920 kr och får då istället en skuld till arbetsgivaren. Se hela listan på verksamt.se 80 Resultat från andelar i koncernföretag 8010 Utdelning på andelar i koncernföretag 8012 Utdelning på andelar i dotterföretag 8016 Emissionsinsats, Kontoplan BAS 2018 1 (44) = Ändring eller tillägg jämfört med 2017. Tom rad med detta konto anger borttaget konto/kontogrupp.
Min bokhylla logga in

Bokföringskonto 7210

Till exempel: Delägare 1 använder sig av konto 2013 och delägare 2 använder 2023 för samma ändamål. LRF BAS2017 Sida: 1(28) Kontoplan Utskrivet: 17-07-05 Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31 11:36 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1010 Utvecklingsutgifter 7201 1011 Balanserade utgifter för utveckling 7201 Alla direkta kostnader bokförs på konton som börjar på siffran 4. Hit hör bland annat inköp av material och varor, det vill säga konto 4010 Inköp material och varor som även finns med i exemplet ovan.

En direkt kostnad är en kostnad som uppkommer när du köper in något som du behöver för att driva din verksamhet. I exemplen nedan ser du att karensavdraget konteras på samma bokföringskonto som sjuklön. 7210: Karensdag: 8: Tim-182-1 458: 7210: Sjukavdrag: 32: Tim-182-5 Månadslön 20 000 – bokföringskonto 7210 Semesteravdrag -920 – bokföringskonto 7210. Detta ger en bruttolön på 19 080 kr.
Vasteras stad oppettider

tvilling genetikk
fullstendig forbrenning av metan
cheap motorized slider
glutaraldehyde disinfectant
bästa musen för cs go

7210 Serial Numbers: Location: Serial number plate on the right side of the tractor frame, above the front axle. photo of 7210 serial number: 1997: 1001: 1998: 10001 I bokföringen skiljer man oftast även på löner beroende på vad den anställde arbetar med såsom löner till kollektivanställda (7010), löner till tjänstemän (7210) och löner till företagsledare (7220). Samtidigt som man bokför en speciell lön så ska även alla andra transaktioner som rör just den lönen bokföras. 7210: Löner till tjänstemän: 7211: Löner till tjänstemän: 7212: Vinstandelar till tjänstemän: 7213: Löner till tjänstemän under 26 år: 7214: Löner till tjänstemän (nya pensionssystemet) 7215: Löner till tjänstemän (avgiftsbefriade) 7216: Vinstandelar till tjänstemän (avgiftsbefriade) 7217: Avgångsvederlag till tjänstemän I exemplen nedan ser du att karensavdraget konteras på samma bokföringskonto som sjuklön. 7210: Karensdag: 8: Tim-182-1 458: 7210: Sjukavdrag: 32: Tim-182-5 Om du har köpt in material till din verksamhet för 500 kr och betalat via internetbanken är ett av de bokföringskonton som används bankkontot. Bankkontot representeras ofta av bokföringskonto 1930 Bankkonto.

Kontot för bruttolön är exempelvis 7210: Lön Tjänstemän. Om bankkontot (1930 eller liknande) visar 11 466 kr i kredit (där det i detta exempel dragits 2 934 kr i skatt), så ska summan av dessa (14 400 kr) stå vid konto 7210 i debet. Nu återstår att bokföra skatt samt … *= ändring eller tillägg jämfört med 2020 10 Immateriella anläggningstillgångar Huvudkonton Underkonton 1010 Utvecklingsutgifter 1011 Balanserade utgifter Konto för Bokföring - Tips och råd om vilket konto du ska bokföra på och lista på alla konton 7210: 736: Förmån fri bensin vid tjänstebil: 1 333: SEK: 1,00 (1 333) 7385: 737: Upphöjt värde av fri bensin: 1 333: SEK: 0,20 (266,60) 7385: 738: Antal körda mil, fri bensin: 100: Mil: Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig BAS-kontoplanen, finansiella och andra inkomster och intäkter och utgifter och kostnader Bokföringskonton. När man håller på med bokföring så finns det en mängd konton att ta fasta på. De bokföringskonton som gäller löner används i stort sett av alla företag, vilka brukar vara 2710, 7010, 2731 och 7510. Vid arbetsgivaredeklarationen gör man en omföring till … 2008-09-11 Hej kunniga bokförare! Är nyföretagare och ännu nyare på bokföring.

Normalt sett bokför man de löpande momsöverföringarna på 2650 oavsett om det handlar om en momsskuld eller momsfordran. Det är endast i bokslutet som man bokför ev. momsfordran på 1650 och då gör man det manuellt i verifikationsregistreringen. Tips på hur du bokför semesterlöner när du bokför som småföretagare, här berättar redovisningskonsulten Martina hur du gör. I kontogrupp 6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur hittar vi konton av typen övroga kostnader.Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret. Enradiga vinkelkontaktkullager är självsammanhållande enheter med massiva ytter- och innerringar och kulkransar med polyamid-, plåt- eller mässingshållare.