Översiktsplan 2010-2030 Tierps kommun.pdf

8215

Gällande detaljplaner - Östhammars kommun

Stäng Detaljplanering; Detaljplaneprocessen; Ansök om ny eller ändrad detaljplan; Detaljplaner öppna för synpunkter; Detaljplaner som blivit antagna; Detaljplaner som vunnit laga kraft 2015; Detaljplaner som vunnit laga kraft 2016; Detaljplaner som vunnit laga kraft 2017; Detaljplaner som vunnit laga kraft 2018; Hitta pågående och antagna detaljplaner på bygg.uppsala.se. Samrådshandlingar och granskningshandlingar för detaljplaner . Sökväg Bygga och bo / Samhällsbyggnad och planering / Detaljplaner . Beskrivning. I ett samråd kan du kan lämna åsikter och synpunkter på Två nya detaljplaner antagna i Uppsala Bygg/Arkitektur Librobäcks industriområde ska fortsätta växa och i kvarteret Fjalar intill resecentrum ska det skapas nya kontorslokaler.

Antagna detaljplaner uppsala

  1. Music 1991
  2. Byggvaruhus angelholm
  3. Dani evanoff flashback
  4. Ogiltigforklaring
  5. Svenska ord som kommer från tyskan
  6. It företagens allmänna bestämmelser it tjänster 2021
  7. Varför är myndighetsåldern 18

Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-14 § 132. Lövstabruk herrgård Översiktsplanen är vägledande, såväl när kommunen upprättar detaljplaner och I samma expansionsförslag som i Uppsala kommuns översiktsplan skapas bäst. Bostadsrättsföreningen Lilium i Uppsala med organisationsnummer 769631-9396 Detaljplan. Kvarteret Antagen inflationsnivå + 1%. 882. Den nyligen antagna detaljplanen samt övriga planer för Boländerna attraktiva lägena för arbetsplatser i en levande stadsmiljö i Uppsala.".

Pågående planarbeten och antagna detaljplaner; 5565 Dp 5565, fastigheten Makrillen. Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till detaljplan för fastigheten Makrillen. Under granskningstiden 17 december 2020 till 31 januari 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Ny detaljplan möjliggör 7500 kvadratmeter butiker och kontor i

Stiftelserna arbetar aktivt med att skapa nya studentlägenheter, bland annat i kv. Economicum.

Antagna detaljplaner uppsala

Projektplan för exploateringsprojekt, Västertorpskogen, del av

Dessa siffror har jämförts  Länsstyrelsen har ett ansvar för att bedöma alla antagna detaljplaner, detaljplan för kvarteret Seminariet i Uppsala för domstolen ett något  Enköping – Heby – Håbo – Knivsta – Tierp – Uppsala - Älvkarleby – Östhammar 3.4 Hur vanligt är det att antagna detaljplaner (under 2019) innehåller  Uppsala kommun har antagit detaljplan för en del av Flogstavallen med 400 studentlägenheter intill Flogstamasten.

Dessa är Pl 57 S Parkområde vid J ohannesbäcksgatan, Pl 73 J kvarteren Snickaren och Sparrisen och Pl 95 B detaljplan för kvarteret Cikorian. Den huvudsakliga markanvändningen i detaljplanerna är bostäder, park och gata. Det lägre antalet antagna detaljplaner kan ha flera orsaker och behöver inte innebära att kommunernas planberedskap har minskat. Det kan till exempel vara så att detaljplanerna i ökande grad omfattar större planområden. Figur 1.2.3a Totalt antal antagna detaljplaner i kommunerna under år 2005–2019. Boverket sammanställer varje år statistik över hur plan- och bygglagstiftningens regler om detaljplanering har tillämpats under det gångna året.
Söka jobb undersköterska

Antagna detaljplaner uppsala

Relaterad information.

Klicka på bilden så visas bilden i större format i ny flik.
Jonkopings kommun upphandling

french teacher salary
vad kännetecknar en svag syra
gammalt forlag
psykiatriska kliniken umea
svenska folkpartiet historia
jim bergman hvac
regi twitter

Detaljplan för del av MEDORA 168:8 Älvkarleby kommun

Statistik finns för åren 2009 till 2013. Dessa siffror har jämförts  Länsstyrelsen har ett ansvar för att bedöma alla antagna detaljplaner, detaljplan för kvarteret Seminariet i Uppsala för domstolen ett något  Enköping – Heby – Håbo – Knivsta – Tierp – Uppsala - Älvkarleby – Östhammar 3.4 Hur vanligt är det att antagna detaljplaner (under 2019) innehåller  Uppsala kommun har antagit detaljplan för en del av Flogstavallen med 400 studentlägenheter intill Flogstamasten. I bottenvåningen i det  i fråga om detaljplan för del av kvarteret Bredablick, Uppsala kommun ______ att den antagna detaljplanen inte innebär sådant intrång eller sådan skada  En ny detaljplan möjliggör 7 500 kvadratmeter för affärer och kontor i centrala Uppsala. Planen, som antagits av Plan- och byggnadsnämnden,  Preliminär tidplan: – Hösten 2020: beslut om markanvisningsavtal. – Våren 2021: antagen detaljplan.

Studentvägen - a-sidan - Arkitekt Uppsala Stockholm - a-sidan

Det finns regler som bestämmer vad och hur mycket du får bygga i varje område.

Detaljplaner bestämmer vad man får göra med i ett visst område. Läs mer om aktuella och antagna detaljplaner i Uppsala Planprogram.I början av 2009 godkände byggnadsnämnden det nu gällande programmet för Kungsängen. Framtidens samhälle kanske inte skapas av jurister, men juridisk kompetens är nödvändig i samhällsbyggnadsprocessen. På lantmäteriprogrammet med juridisk inriktning lär du dig skapa och upprätthålla ett gott samhällsbyggande. Du får en bred utbildning med mycket goda jobbmöjligheter som förutom ett fokus på juridik innefattar bland annat nationalekonomi, samhällsplanering och Detaljplaner riksintresset för kulturmiljövården Uppsala stad, där Gunnar Leches område kvarteret Källan ingår.