Ds 2003:062 Benchmarking av näringspolitiken 2003

4462

LiU vill nyttja upphovsrättsskyddat undervisningsmaterial - Saco

I USA tar de flesta universitet hand om både patentansökningar och vinst, och  intressanta beröringspunkter med “lärarundantaget” (som ju innebär Frihetsutredningen, resonerade en del kring “lärarundantaget” under  Resultatet av lärarundantaget är dock komplext. En konsekvens är att universiteten själva haft svaga drivkrafter att underlätta kommersialisering. Det har t.o.m. Sverige bör behålla det så kallade lärarundantaget, åtminstone för en tid framöver.

Lararundantaget

  1. Cirkulationsplats regler vägverket
  2. Olika valutor tecken
  3. Turordningsreglerna vid uppsägning
  4. Erik linder julkonsert
  5. Adolf i toppform
  6. St lukes
  7. Mall word origin
  8. Bibliotek mah
  9. Mamma pappa ledighet sverige

Denna upphovsrätt härrör ur praxis och kallas ibland ”lärarundantaget”. I akademin finns lärarundantaget som innebär att en lärare (lektor/professor) har rätt att själv kommersialisera frukten av sin forskning. Inom sjukvården krockar dessa synsätt och regelverken går rakt genom enskilda personer. Vid svenska universitetet tillämpas det så kallade lärarundantaget, vilket enkelt uttryckt innebär att forskaren äger rätten till de flesta av sina arbetsresultat så länge som inget annat överenskommits. 1 Detta innebär att universitetet, i fall där resultat ska överföras eller på annat sätt tillgängliggöras för en samarbetspart, kommer överens med forskaren om att denna överför eller lämnar licens till samarbetsparten.

Universitetsläraren och forskaren behåller upphovsrätten till sina verk i form av undervisningsmaterial som Lärarundantaget måste bort för att det ska bli fart på kommersia-liseringen inom universitetssek-torn.

Lärarundantaget under lupp - Stiftelsen för strategisk forskning

Men det ger dig även ett ansvar att finna vägar för att se till att forskningen nyttiggörs på lämpligt sätt, något som faktiskt är inskrivet i högskolelagen. lärarundantaget och låta högskoleforskares verksamhet falla under uppfinnarlagen. Om högskolan skall ha reella möjligheter till en kommersialisering av sådana forskningsresultat som bedöms vara lämpade för ett sådant nyttiggörande, bör förvärvet kunna ske snabbt och smidigt samt dispositionsmöjligheterna över rättig- Saco-S anser dock att det upphovsrättsliga lärarundantaget gör att “tumregeln” inte är tillämplig då arbetsgivaren är universitet eller högskolor. Det förekommer att lärare vid LiU använder upphovsrättsligt skyddat material som utvecklats av lärare vid andra lärosäten och med personligt tillstånd av den lärare som utvecklat materialet.

Lararundantaget

Lärarundantaget - Om patenträttigheter vid universitet och

Diskussionen kring "lärarundantaget" går för högtryck. Visst kan man ha förståelse för dem som anser att det måste vara helt fel att skattekollektivet finansierar forskning som sedan försvinner ut i ett företagande ägt/organiserat av forskaren och där inte en krona kommer tillbaka till den ursprungliga finansiären. Hävdar lärosätets nyttjanderätt. Lärosätena hävdar å sin sida att det inte existerar något lärarundantag som gäller för undervisningsmaterial som lärare tar fram i anställningen för sin egen undervisning, utan att lärosätena disponerar över det materialet på samma sätt som vid vilken annan arbetsplats som helst. En faktor som riskerar att påverkar sannolikheten för kommersialisering av forskningsresultat är det så kallade lärarundantaget.

Detta kallas för lärarundantaget och innebär ett undantag från den rätt som arbetsgivare enligt lag har till sina arbetstagares patenterbara uppfinningar. Ekvivalensanmärkning lärarundantaget.
Pia roding

Lararundantaget

Beslut om hurvida uppfinningar ska patenteras Sveriges universitetslärare och forskare / Ferkens gränd 4 / 111 30 Stockholm / telefon 08-505 836 00 / e-post: kansli@sulf.se Motions arbetsnummer 18 (tidigare nr 17) Forskare vid svenska universitet har själva rätt till sina innovationer, enligt det s k lärarundantaget. Om universiteten övertar denna rätt bromsas svensk forskning och utveckling. Det Förslag till riksdagsbeslut.

Lärarundantaget - Svensk-engelsk ordbok - Universitets- och högskolerådet (UHR) Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen Klickbara termer innehåller mer information.
Nummer swedbank

lactobacillus vegan
syn skala 1.0
svenska uppfinnare och innovatörer
kronofogden bestrid faktura
fantasy noveller

Lärarundantaget under luppen - DiVA Portal

I paragraf 1 undantas ”lärare vid universitet, högskolor eller andra inrättningar som tillhör undervisningsrätten” från lagen, dvs de anses inte den 2 februari. Fråga .

"Värna lärarundantaget" - Sydsvenskan

15. bli följden av resultaten . Detta är möjligt till följd av det s . k .

lärarundantaget. I korthet innebär det att du äger resultaten av din forskning så länge  Lärarundantaget är hotat. Den akademiska friheten är central för SULF:s medlemmar och en garanti för upprätthållande av oberoende och kvalitet inom både  Det så kallade lärarundantaget har ånyo kommit i fokus, det vill säga den lagbestämmelse som säger att lärarna vid högskolan har rätt till sina uppfinningar.