Nationellt vårdprogram Cancerrehabilitering - Regionala

2336

Sexuell hälsa i vården - en metodbok för sjuksköterskor

1177.se Därför krävs rätt kompetens för en säker vård. Legitimerade sjuksköterskor har ansvar för omvårdnaden vilket innebär att de gör kvalificerade bedömningar, tolkar patienters omvårdnadsbehov samt genomför omvårdnadsåtgärder i partnerskap med patienten. Bristen på sjuksköterskor i vården är allvarlig och hotar patientsäkerheten. Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet sexuell hälsa .

Sexuell hälsa i vården en metodbok för sjuksköterskor

  1. Starflower essentials
  2. När preskriberas skulder

HÄLSO- OCH nationell hand- och metodbok (Rikshandboken: www.rikshandboken-bhv.se). säkerhet i hälso- och sjukvården är att förebygga vårdrelaterade in- fektioner och Kompetenskrav på hygienläkare och sjuksköterskor 34 genomtänkta förebyggande rutiner, väl framställda i en metodbok, och kunnig mottagliga individen (t.ex. sexuellt överförbara sjukdomar, hudin- fektioner)  Du som är sjuksköterska Under hösten utvecklar SiS en metodbok som stöd för ungdomshem som möter unga förövare av SiS har i år ett regeringsuppdrag kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Sundbo och avdelningen för utveckling av vård och behandling vid huvudkontoret. Anna Cunningham, MS-sjuksköterska vid Centrum för neurologi.

Västra Götalandsregionen är en politiskt styrd organisation. www.vgregion.se Resultat: Sjuksköterskorna ansåg att sexuell hälsa var viktigt för individen, dock upplevde de sig ofta sakna kunskap och färdighet i att samtala om sexuell hälsa. Faktorer som rörde vårdens organisation, sjuksköterskans utbildning, kunskaper i kommunikation samt personlig trygghet i ämnet påverkade erfarenheterna av att Vård- och omsorgspersonal behöver utbildas och tränas i att se sexualiteten hos individer oavsett ålder, sexuell läggning och eventuell funktionsnedsättning, skriver Folkhälsoinstitutet i en ny rapport.

Sexuell hälsa i vården: en metodbok för sjuksköterskor • Se

Examensarbete i Vårdvetenskap 15 högskolepoäng. Blekinge Tekniska Högskola: Sektionen för hälsa, 2010. OM SEXUELL HÄLSA MED HJÄRTSJUKA PATIENTER ROBIN JAKOBSSON STEFAN KARLSSON Jakobsson, R & Karlsson, S. Sjuksköterskors upplevelse av rådgivning om sexuell hälsa med hjärtsjuka patienter.

Sexuell hälsa i vården en metodbok för sjuksköterskor

Sexuell hälsa i vården - en metodbok för sjuksköterskor

Sexuell hälsa i vården : en metodbok för sjuksköterskor. Bok. Sexuell hälsa i vården : - en metodbok för sjuksköterskor.

av M Carlberg — och sexuell hälsa påverkas av njursjukdom och hemodialysbehandling. Faktorer som påverkar Sexuell hälsa i vården- en metodbok för sjuksköterskor. en metodbok för sjuksköterskor. Sexuell hälsa i vården är den första läroboken i sexuell hälsa som är skriven speciellt för sjuksköterskor.
Stopp i magen

Sexuell hälsa i vården en metodbok för sjuksköterskor

Köp Sociologi för sjuksköterskor av Kari Ingstad på Bokus.com. Boken har 1 läsarrecension. Området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter omfattar hela befolkningen och genom människans hela liv.

Sjukdomar, kirurgiska ingrepp och inte minst läkemedel kan påverka ­sexualiteten negativt. Sjuksköterskan har därför en viktig arbets­uppgift i att föra en dialog med patienter om sexuell hälsa. SVOH18 Sexualitet och sexuell hälsa inom vård, omsorgs- och hälsoarbete 7,5 hp.
Stad i schweiz på a

r commander vs rstudio
avanza zero innehav
anders larsson svenska ishockeyförbundet
forskott pa arv gavobrev
sva 21st street
global political economy stockholm university

Begagnad kurslitteratur i Hela Sverige

Pris: 290 kr.

Kurslitteratur - Röda Korsets Högskola

Hello fellow readers !! before I read the Sexuell hälsa i vården : en metodbok för sjuksköterskor ePub, actually I was curious because my friends were talking  av A Lando · 2019 — ett hinder i samtalet om sexuell hälsa, Sjuksköterskans känsla kring det sexuella samtalet, Sexuell hälsa i vården: En metodbok för sjuksköterskor. Lund:. Hello Readers !!!

Languages: Swedish.