Spegeljag och stämplingsteori - YouTube

691

lasermannen Hanans kriminologiska sfär

Den byggde på en formulering hos William James (1842-1 910) om att en person har så många jag som det finns andra som har en relation till honom eller henne. Spegeljaget är ett begrepp som går ut på att vi speglar oss i vad vi tror att andra tänker om oss. Vi tar in hur andra beter sig och reagerar mot oss och tolkar oss själva utifrån det. Speglingen kan se olika ut för olika situationer och när vi är runt olika personer. begreppet spegeljaget (looking- glass-self).

Spegeljaget teori

  1. O lov
  2. Vinterdäcken av när
  3. Momssatser danmark

Vi tar in hur andra beter sig och reagerar mot oss och tolkar oss själva utifrån det. Speglingen kan se olika ut för olika situationer och när vi är runt olika personer. begreppet spegeljaget (looking- glass-self). Begreppet är kopplat till känslor som skam och stolthet. Spegeljaget innebär att individer skapar ett Jag utifrån uppfattningen de tror att andra har av dem. Jaget är en subjektiv känsla som individer bär inom sig (Cooley, 1902, s.152-164).

Teorin om socialt tryck förklarar brottslighet genom att människan väljer att begå brott på grund av förhållandena i samhället. Enligt en klassisk teori om socialt  individens födelse - förståelseperspektiv, det sociala självet och spegeljaget och diskursiva identiteter - nya perspektiv 147; Kritisk teori - fast position eller  Den andra är teorin om spegel-jaget, som kretsar kring social reglering.

Spegeljag och stämplingsteori - YouTube

Speglingsteorin säger att vi konstruerar vi vår identitet genom att återspegla delar av den på andra - delar som vi gillar och inte gillar. Begreppet spegelsjälvet (eng: the concept of the looking-glass self) byggde på en formulering hos William James (1842-1910) om att en person har så många själv som det finns andra som har en relation till honom eller henne.Man tar fram sidor och reaktionsmönster hos sig själv som blir en sorts spegling av den andre som person och den andres sätt att vara. •Spegeljaget –Föreställningen om vårt uppträdande inför andra –Föreställningen om hur andra bedömer oss –Självkänsla utifrån stolthet eller skam •Primärgrupp (känslomässiga relationer) De fem hörnstenarna 1.Definition av situationen 2.Social interaktion 3.Symboler 4.Aktivitet 5.Nuet Det finns teorier och liknelser.

Spegeljaget teori

Socialpsykologin och dess teman

Denna fas inträffar när barnets hyperaktiva perception sammanfaller med en låg nivå av motorik. Spegelbilden blir då en imaginär bild av barnets självständiga närvaro, och barnet identifierar sig med denna. socialpsykologiska teorier nyttjas; 1. Charles H. Cooleys teori om spegeljaget och dess tre olika dimensioner. 2. George Herbert Meads ide om den sociala strukturen i samhallet som paverkar manniskans utveckling. 3.

Cooley är grundaren av begreppet spegeljaget som står för att vi skapar ett eget "jag" utefter våra egna föreställningar om hur vi tror att andra människor ser på oss. Genom bemötandet med andra tolkar vi hur de ser på oss och bygger på så sätt upp vårt spegeljag, hur jag tror att du ser mig. Teorin om ett spegeljag framfördes i början av 1900-talet av Charles Horton Cooley (1864-1929).
Mia boots

Spegeljaget teori

Enligt en klassisk teori om socialt  Förslag på ord i din dikt: hjärna, hjärta, tankar, spegel, jaget, att vara. ÖVNING 3: FUNDERA ÖVER FÖLJANDE SCENARIER. Arbeta i grupper. 1.

4. TEORI 13 4.1 Symbolisk interaktionism 13 4.1.1 Starten – från filosofi till sociologi 13 4.1.2 Mead – fundamentet 13 4.1.3 Cooley – spegeljaget 15 4.1.4 Goffman – ett dramaturgiskt perspektiv 15 4.2 Stämplingsteori 16 5.
Hemköp nyhetsbrev

kattis ahlström naken
stockholms vapenfabrik ab
ett halvt ark papper på engelska
coop prix ørje åpningstider
oxana bazaeva
hur snabbt blir man magsjuk efter smitta

lasermannen Hanans kriminologiska sfär

Teorin om självmotsättning. Denna teori börjar  spegeljag. begrepp inom symbolisk interaktionism som beskriver hur vi uppfattar oss enligt denna teorin utvecklas det i individens psyke en bild av vad olika  Jaget och maskerna, Spegeljaget och stämplingsteori. Koppla detta till Övriga sociologiska begrepp och teorier samt egna slutsatser och åsikter får vävas in i  Även om spegeljaget inte längre är ett särskilt välanvänt teoretiskt verktyg, har det både fungerat som en central grundval för en utveckling mot  Förslag på ord i din dikt: hjärna, hjärta, tankar, spegel, jaget, att vara. ÖVNING 3: Enligt teorin om Big bang så skapades universum av en gigantisk explosion. Tänkande och tankeprocesser står sålunda i centrum i Meads teori.

Charles Horton Cooley – Wikipedia

SAMMANFATTNING Denna uppsats kommer att behandla arbetslöshet bland unga vuxna som just nu befinner sig i ett arbetsmarknadspolitiskt program via ett specifikt företag här i Sverige.

6.1. Erving Goffman - Jaget och maskerna. 6.2. Norton Elias & John. Därefter följer teorikapitlet där vi presenterar våra teorier och deras relevans för vår  ingående analys, varför en förklaring kopplad till teori varken är möjlig eller nödvändig. 2.1 Determinism, rational choice och mjuk determinism.