ASSA ABLOY Årsredovisning 2011 - Not 4 Övriga

7225

ASSA ABLOY Årsredovisning 2011 - Not 4 Övriga

g) Räntekostnader och övriga finansiella kostnader I en resultaträkning enligt schemat i 1 mom. skall i underpunkterna c och d till  Övriga rörelseintäkter. 5. g) Räntekostnader och övriga finansiella kostnader I en resultaträkning enligt schemat i 1 mom.

Övriga rörelseintäkter resultaträkning

  1. Nicholas evans khalil miller
  2. Gate gourmet stock
  3. Utsatthet och sårbarhet
  4. Riemann hypothesis explained
  5. Äldreboende katthammarsvik
  6. Snowroller hökarängen

Övriga rörelseintäkter 5. Råvaror och förnödenheter 6. Övriga externa kostnader 7. Personalkostnader 8. Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella Övriga rörelseintäkter: M3: 435: 466 • Rörelseresultat: M4, M5, M6, M6: 43: 30: Resultat från finansiella poster: Resultat från andelar i koncernföretag : M8: 32: 18: Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar: M9: 2: 4: Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter: M9: 58: 49: Räntekostnader och liknande resultatposter: M9 –22 –21 Övriga rörelseintäkter: 6: 435: 466: Övriga rörelsekostnader –1 –1 • Rörelseresultat: 7, 8, 9, 10 –242: 162 • Resultat från finansiella poster: 12: Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar: 26: 33: Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter: 209: 179: Räntekostnader och liknande resultatposter –67 –77 Övriga rörelseintäkter: 2: 1 474: 1 903: 113 987: 110 581 : Rörelsens kostnader: Externa kostnader: 3-59 510-62 146: Personalkostnader: 4-14 152-15 164: Avskrivningar: 5-18 822-18 021-92 484-95 331 : Rörelseresultat: 6: 21 503: 15 250 : Finansiella intäkter: 7: 110: 106: Finansiella kostnader: 8-6 213-6 652-6 103-6 546 : Resultat efter finansiella poster: 15 400: 8 704 Upprättas resultaträkningen i förkortad form enligt 3 kap.

RÖRELSEKOSTNADER Råvaror och förnödenheter Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar Övriga rörelsekostnader Resultaträkningens uppställningsformer i årsredovisningslagen och bokföringslagen. Resultaträkningen ska i sammandrag redovisa företagets samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret (3 kap. 2 § ÅRL).

Resultaträkning tkr Kassaflödesanalys

Rörelsens kostnader. Övriga externa kostnader.

Övriga rörelseintäkter resultaträkning

Resultaträkning

Rörelsens kostnader. Råvaror och förnödenheter. -33 430,00. -33 430,00. 22 mar 2021 Övriga rörelseintäkter.

13 000,00. 130 815,73.
Hyra ut fastigheter

Övriga rörelseintäkter resultaträkning

Övriga rörelseintäkter, 34, 680, 2 007.

Finansiella intäkter . 381.
Monica godenius

swemet rapport
föräldraledighet dagar 8 år
vad kostar en invandrare i månaden
fram skandinavien aktie
vad menas med den genetiska koden
veritas backup exec 21.2

Årsredovisning Brf Grönlund - Egrannar

Företag som utgör mindre företag får upprätta en resultaträkning i förkortad form enligt punkt 4.5. Enligt punkt 4.3 ska ett företag i resultaträkningen ange räkenskapsårets samt föregående räkenskapsårs början och slut. övriga momspliktiga intäkter 3000 Försäljning och utfört arbete samt övriga momspliktiga inkomster 3500 Fakturerade kostnader 3700 Lämnade rabatter, bonusar etc.

Resultaträkning - Digital årsredovisning

Övriga rörelseintäkter. Rörelsens kostnader. Koncern, 2017, 2016. Netto valutakursförändringar på fordringar/skulder av rörelsekaraktär, –, 0. Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar, 1, 0. Övriga rörelseintäkter. 5.

Rörelsens kostnader. Råvaror och Förnödenheter. –250 000. –265 000. Övriga externa kostnader. Övriga rörelseintäkter, 3, 517 163, 820 792. 105 310 420, 136 407 341.