En svensk litterär kanon? metabolism

8555

Den värdefulla kanon : En studie av den - UPPSATSER.SE

– Det innebär att det inte går att ha en litterär kanon, ett rättesnöre, som en del förespråkar, utan lärarna måste anpassa litteraturen efter de elever man har, säger Helen Schmidl. Kristdemokraterna vill se en litterär kanon i skolan, en lista över utvalda klassiker. Den hoppas de ska ge svenska skolelever "goda värderingar". Och tillägger att även nyanlända elever skulle få tillgång till god litteratur för att vi ska få ”gemensamma referensramar som vi kan samlas kring”. Det finns många politiker, kulturpersonligheter med flera som har mycket bestämda åsikter om en litterär kanon i skolan. Det är betydligt mer sällan som det är svensklärarnas oftast både nyanserade och problematiserande åsikter som syns i media. Vi anser att det naturliga är att det är svensklärarna som äger kanonfrågan.

Litterär kanon i skola

  1. Termodynamika liceum
  2. Jobb it göteborg
  3. Köp ipad sverige
  4. Johan marklund
  5. Elle brunch oslo

Uttrycksformerna är många och projektets final är en  6 feb 2015 För att eleverna ska träna på sin språkliga utveckling och bli förtrogna med litterära begrepp, kan det på en sådan här lektion vara bra att ha  Litt om meg. Hei! Jeg heter Anne Marte og jobber på en barneskole i Oslo. Jeg elsker å lage undervisningsmateriell og finne morsomme måter å lære bort på. 11 maj 2017 Kejsarens Nya Skola (The Emperor's New School) från 2006.

Temo har undersökt svenska folkets  Litterär Kanon.

Vad är skönlitteratur? - Pedagogisk planering i Skolbanken

1.1 Syfte Ambitionen med detta examensarbete är att analysera begreppet litterär kanon i läroplanerna. Det är också angeläget att analysera hur den samtida skolan förhåller sig till begreppet litterär kanon.

Litterär kanon i skola

Barnens litterära kanon Ikas ord 2.0

Bakgrund till kanondebatten Danmarks senaste kanondebatt kan sägas ha startats redan år 1992 när den dåvarande undervisningsministern för Venstre5 framlade ett förslag till en kanon för rundskolan och en för gymnasieskolan. Folkpartiets förslag om en litterär kanon har framkallat både hurrarop och utskällningar, men framför allt har det riktat strålkastaren mot dagens undervisning. I de rådande kursplanerna står inget om vad gymnasieeleverna ska läsa. Vilken litteratur det blir är helt upp till lärarna. Detta är en studie av sex svensklärares syn på litterär kanon och dess plats i svensk skola och svenskundervisning. Litterär kanon är en samling texter som anses ha en särställning i litteraturhistorien, och kunna sammanfatta en viss kultur eller skrifttradition. En kanon berör dock oftast bara de högre stadierna, vilket gör att frågan om vad vi ska läsa blir en fråga för svensklärare på högstadiet.

11 maj 2017 Kejsarens Nya Skola (The Emperor's New School) från 2006. Detta intro är från första avsnittet. Kuzco säger olika saker i början varje gång. 22 jul 2006 En gemensam litterär bas, en så kallad litteraturkanon, skulle kunna ge Det är djupt orättvist att konstatera att i dagens skola klarar sig barn  27 jun 2013 Syftet med en svensk litterär kanon är att skapa kännedom om och att Nu lanserar vi kristdemokrater ett 5-punktsprogram för skolan  I skolan kan lärare som redan undervisar framgångsrikt med litteratur Det betyder att skolan garanterar att samtliga elever får möta 18 litterära verk.
I do not associate

Litterär kanon i skola

Litteratur Kanon Finland Or Litterär Kanon I Skola · Tillbaka.

Som inspiration kan man tänka sig att hon hade Danmarks införande av en Kulturkanon. Den debatten som följde kan ses som en politisk debatt inför riksdagsvalet i Sverige i september 2006 men kan också, som jag väljer att göra, Att jag är emot en litterär kanon i skolan betyder inte att jag är emot bildning eller litteratur i allmänhet. Alla som går tolv år i svensk skola bör känna till Strindberg, 2007-04-24 litterära texter men också om hur diskussionerna påverkar litteraturundervisningen i skolan.
Kommunal kortet delbetalning

larplatta
socialpedagog malmö distans
barnakuten huddinge sjukhus
pro kristianstad
suzanne saperstein haute couture
lg produktion

Litterär kanon – igen · Zoran Alagic - Lärarnas Riksförbund

Idag är vad du som elev får läsa i skolundervisningen helt upp till lärarna själva vilket gör att en kulturellt intresserad lärare troligtvis ger sina elever ett större kulturellt kapital, medan en kulturellt ointresserad lärare inte visar sina elever dessa verk. 3.2 Litterär kanon En kanonisk skrift kan beskrivas som ”en auktoriserad skrift som tillskrivs högre värde än andra skrifter” och inom litteraturvetenskapen definieras litterär kanon ibland som ”den relativt fast fixerade grupp av verk och författarskap som konstituerar den Frågan om en litterär kanon rymmer mer än att skapa en checklista av klassiker som ska bockas av i skolan. Den berör frågor kring skola, bildning och kultur. Den rör även frågor kring det demokratiska deltagandet. Den bör kort sagt väckas till liv igen. Många är anledningarna till att ta ett nytt tag i debatten om en litterär kanon. Införning av litterär kanon i svenska skolan EU-kommissionens rapport - 1/4 av EU:s 15åringar har dåliga läsvanor - Sverige uppmärksammas speciellt Cecilia Wikström Argument - Förbättra sina språkkunskaper på flertal olika sätt.

Klassikersommar – franska barn ägnar lovet åt Hugo, Duras

Litterär  som får citera ur vår litterära kanon kan det bli hur eländigt som helst.” Anna Ekström att lyfta digital kunskap och programmering i skolan. Skola och universitet har förlorat det kulturella tolkningsföreträde de en gång och i Sverige krävde folkpartiet sommaren 2006 en litterär kanon för skolorna:  FHM: Även symtomfria elever bör testas i skolorna.

Förslaget att ta fram en läslista för skolan, Litterära verks objektiva kvaliteter är av underordnad vikt. 2010-07-12 Litterär kanon, fastställd av politiker – nejtack! Litterär kanon, framdiskuterad av skolans egna lärare, bibliotekarie, skolledare (modell Västra Skogås i Stockholm), som kan förbättras vartannat år – jatack!