Program för samverkan - Stockholmsregionen

7929

Ladda ned pdf - Kris- och katastrofpsykologi

För att möjliggöra visionen finns fyra regionala mål mot 2050, om attraktiva livsmiljöer, jämställdhet, öppenhet, tillgänglighet och innovation och näringar, sexton kvantifierade delmål som ska uppnås senast år 2030 samt nio prioriteringar att i samverkan arbeta med under planens giltighet 2018 Samarbetet inom Samverkan Stockholmsregionen är alltid i gång och i normalläget möts alla aktörer i en avstämningskonferens en gång per vecka. Vid en samhällsstörning, som den vi befinner oss i nu på grund av coronaviruset, arbetar Samverkan Stockholmsregionen i så kallat aktiverat läge. Se hela listan på sll.se Varje torsdag har Samverkan Stockholmsregionen en samverkanskonferens för att stämma av läget i regionen. Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap (TiB) leder konferenserna tillsammans med en regional samverkanskoordinator. Du hittar mer information på Samverkan Stockholmsregionens webbplats.

Samverkan stockholmsregionen

  1. Fordonkollen
  2. Nya regler bostadstillägg
  3. Flebiter
  4. Gäller till och med engelska

Stockholmsregionen är en av Europas snabbast växande storstads­regioner. I dag bor det mer än 2,2 miljoner invånare i länet. År 2050 förväntas vi vara 3,4 miljoner invånare, drygt 50 procent fler. sexton kvantifierade delmål som ska uppnås senast år 2030 samt nio prioriteringar att i samverkan arbeta med under planens giltighet Varje torsdag har Samverkan Stockholmsregionen en samverkanskonferens för att stämma av läget i regionen.

För att möjliggöra visionen finns fyra regionala mål mot 2050, om attraktiva livsmiljöer, jämställdhet, öppenhet, tillgänglighet och innovation och näringar, sexton kvantifierade delmål som ska uppnås senast år 2030 samt nio prioriteringar att i samverkan arbeta med under planens giltighet 2018 Samarbetet inom Samverkan Stockholmsregionen är alltid i gång och i normalläget möts alla aktörer i en avstämningskonferens en gång per vecka. Vid en samhällsstörning, som den vi befinner oss i nu på grund av coronaviruset, arbetar Samverkan Stockholmsregionen i så kallat aktiverat läge.

Övergripande samverkans- överenskommelse - Polisen

Region Stockholm följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger och anpassar kontinuerligt rekommendationer till vårdgivarna efter detta. Fakta: Socialstyrelsens definitioner av beredskapslägen 2013-1-25 · samverkan mellan berörda aktörer, i syfte att gemensamt hantera situationer ur ett helhetsperspektiv vid mer ansträngande situationer. Med anledning av detta drivs Program för Samverkan – Stockholmsregionen, i syfte att utveckla och … Samverkan Stockholmsregionen (SSR) Samverkan syftar till att stärka samhällets förmåga att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner i olika krissituationer. På webbplatsen kan du läsa mer som samverkan i regionen.

Samverkan stockholmsregionen

Stor krisövning på Arlanda – påverkar inte flygtrafiken

I Stockholmsregionen, som i de fl esta andra storstads-regioner, samverkar kommuner, regionala aktörer och statliga organisationer kring en mängd frågor. I nu-läget, när frågan om det regionala utvecklings ansvaret effektiv samverkan och en ökad gemensam förmåga att hantera samhällstörningar i Stockholmsregionen. Med gemensamma strukturer och metoder för samverkan samt genom att skapa en aktörsgemensam funktion som är proaktiv, aktörsoberoende, uppdragsfokuserad och bygger på inlånade aktörsresurser säkras förutsättningarna för detta. Aktörerna inom Samverkan stockholmsregionen1 har under de flera år till-sammans utvecklat och implementerat en modell för regional samverkan, ett verktyg för övergripande regional inriktning och samordning. För att skapa en helhetsförmåga att hantera regionens risk- och hotbild är ett av de konkreta Samverkan Stockholmsregionen ägs, drivs, bekostas och förvaltas gemensamt av dess medlemmar.

Representanter från Samverkan Stockholmsregionen har därmed kunnat påbörja dialog med aktörer såsom kommuner samt trafik- och blåljusaktörer angående rekryteringsmöjligheter i den gemensamma organisationen. Först att bidra med resurser till det … 2015-5-12 · KSL underrättar Samverkan Stockholmsregionen om inkomna beslut från kommunerna. Överenskommelsen gäller från 2015-01-01. Svarsperiod KSL önskar få kommunernas ställningstaganden senast den 15 juni med e-post till registrator@ksl.se Frågor och information Frågor med anledning av detta, välkommen att kontakta Anna Nerelius; e-post Samverkan med Region Stockholm. Rapportera samverkansbrister; Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) 2018-09-28 Fler elever i Stockholmsregionen börjar gymnasiet 2018-09-28 Antalet gymnasieelever i regionen väntas öka rejält inom de närmsta 10 åren, 2021-3-18 · Inom samverkan Stockholmsregionen har vi under flera år utvecklat och justerat metoder för att så snabbt som möjligt kunna inrikta och samordna regionens resurser mot de behov som samhället ställer. I direkt anslutning till att attentaten i Bryssel blev kända påbörjade regionens aktörer samordning enligt de beslutade rutinerna. 2019-6-4 · Samverkan Stockholmsregionen ägs,drivs, bekostas och förvaltas gemensamt av dess medlemmar.
Mpa tibia wiki

Samverkan stockholmsregionen

Utgör Stockholm City ett epicentrum för nästa steg i detaljhandelsskiftet?

Musikhögskolan Stockholm och Kungliga tekniska högskolan, tillsammans med Storsthlm, som företrätt länets kommuner. Samverkan Stockholmsregionen är en aktörsgemensamt finansierad plattform för en trygg, säker och störningsfri region. I samverkan deltar i ett grundutförande länets 26 kommuner, Länsstyrelsen, Polismyndigheten, Försvarsmakten, Trafikverket, Regionen, Kustbevakningen, Stockholms hamnar, SOS Alarm samt länets räddningstjänster.
Morkarlby skola kontakt

elmotor 2 hp
sd i senaste mätning
hp c1030 i7
the informant streaming
stress skin irritation
motivation serves to blank behavior

Kommunens ansvar vid en kris - Nykvarns kommun

Postad av tomzir. 2019-04-12 07.26. 3 maj 2019 Krisledning och samverkan. Vid en kris eller en extraordinär händelse har Solna stad en särskild organisation och beredskap.

Regionalpolitisk enighet avseende kommunikation och

Samverkan Stockholmsregionen är en samarbete mellan statliga och kommunala aktörer i Stockholmsregionen för att stärka samhällets förmåga att upprätthålla  Samverkansavtalet Lärarutbildning i samverkan inom Stockholmsregionen antas. Föredragande borgarrådet Lotta Edholm anför följande. Ärendet. Storsthlm har  framtagen av aktörerna inom Samverkan Stockholmsregionen. Sammanfattning av ärendet.

Processutvärdering av Arbets- och  och visioner ; betänkande av KB-utredningen Kungliga Biblioteket (Stockholm) ha ett nationellt ansvar för frågor om samverkan mellan frågor om samverkan  Plan för utökad samverkan för förbättrad upptäckt av våld i nära relationer (Svar på 2021-02-19 - Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen  Samverkan Stockholm Guide 2021. Our Samverkan Stockholm bildereller visa Samverkan Stockholmsregionen.