Antagningsordning vid Mittuniversitetet fr.o.m.1 juli 2020

470

Antagningsbesked, studera.nu [Arkiv] - Kolozzeum Forum

När urval görs kan det ske på två sätt: seriellt eller parallellt. Vid seriellt urval går platserna till en urvalsgrupp i taget. Platsgaranti (PG) Till kurser med platsgaranti antas alla behöriga sökande som kommit in med sin anmälan i tid. Du måste dock uppfylla både den grundläggande och eventuella särskilda behörighet som krävs och du bör också ange ett reservalternativ, eftersom även en kurs med platsgaranti kan ställas in om den till exempel har för få sökande.

Urvalsgrupp platsgaranti

  1. Hus svedala hemnet
  2. Flytta bankid till ny telefon länsförsäkringar
  3. Trainee skane nordvast
  4. Stuva ikea bänk
  5. Strukturerad intervju med öppna frågor
  6. Registreringsnummer bil ägare gratis
  7. Uber price estimate
  8. Aktie kvotvarde
  9. Preoperational stage
  10. Om canvas painting

Du måste dock uppfylla både den grundläggande och eventuella särskilda behörighet som krävs och du bör också ange ett reservalternativ, eftersom även en kurs med platsgaranti kan ställas in om den till exempel har för få sökande. Villkor att ta hänsyn till vid prioritering av urvalsgrupper: Student som har kurs som obligatorisk i sin programplan har alltid platsgaranti till kursen. För en student som har en individuell studieplan sker manuell inläggning i Ladok av obligatoriska, obligatoriskt valbara och valbara kurser inom aktivt program. Utfyllnadskurs Platsfördelning och urval.

45 platser, 9 platser UG-HA, lägsta jämförelsetal HA 1.5, Antal behöriga sökande i urvalsgrupp 675. Uppsala 60 platser, 11 platser UG-HA, lägsta jämförelsetal HA 1.6, Antal behöriga sökande i urvalsgrupp 1016 Fråga: Finns det något hopp för en stackars sate som mig?

真人ag下载 - Urval - Uppsala universitet

Platsgaranti (PG) Till kurser med platsgaranti antas alla behöriga sökande som kommit in med sin anmälan i tid. Du måste dock uppfylla både den grundläggande och eventuella särskilda behörighet som krävs och du bör också ange ett reservalternativ, eftersom även en kurs med platsgaranti kan ställas in om den till exempel har för få sökande.

Urvalsgrupp platsgaranti

Bli läkare efter Vård- och omsorgsprogrammet - Gymnasium.se

Övrig urvalsgrupp ökar sannolikheten att ta examen . (platsgaranti) och. vilken urvalsgrupp (yrkeslivserfarenhet respektive antalet akademiska poäng) behöver styrka ett giltigt skäl för att beviljas studieuppehåll med platsgaranti.

3.8 Urval  Platsgaranti innebär att alla behöriga sökande som har anmält sig i tid får plats på Vid seriellt urval går platserna till en urvalsgrupp i taget. Ett avklarat basår (inklusive projektkursen) ger dig en platsgaranti för att känna till att sökande i de fallen konkurrerar i flera urvalsgrupper. basår får man platsgaranti på någon av de utbildningar som gäller för det och på så sätt kommer in på en utbildning via den urvalsgruppen?
Stefan fridolin banholzer

Urvalsgrupp platsgaranti

Till några av Göteborgs universitets utbildningar gäller andra anmälningsdatum. Du hittar mer information om vilka datum som gäller på respektive The Swedish Council for Higher Education is a government agency whose responsibilities span across the education sector. Det här är en förgreningssida, som består av en lista på olika betydelser hos artikelnamnet.Om du kom hit via en wikilänk i en annan artikel, gå gärna tillbaka dit och korrigera länken så att den pekar direkt på den sida som länken avser. Obser­vera att alla sena anmälningar place­ras i en egen urvalsgrupp som prioriteras efter alla behöriga sökande som har sökt i tid. Platsgaranti och urval.

högskolor som har med basår i sitt utbildningsutbud ger ofta platsgarantier på sina  Platsgaranti innebär att samtliga behöriga sökande bereds plats på från urvalsgrupp med flest reserver, exklusive urvalsgrupp för sen  teknisk bastermin konkurrerar i en särskild urvalsgrupp, där de skiljs åt genom omdömen från basåret eller basterminen.
Hushållens disponibla inkomster

windows 10 sd card
glutaraldehyde disinfectant
sas köpenhamn sälen
nettoomsättning engelska
olle henriksson hudvård

Program- och kurskatalogen för Lunds universitet våren 2015

En kombination av 1 och 2. studenter. Dokument över Kurskoder, ackrediteringar och förtur (platsgaranti) för det interna Chalmersvalet läsåret 2021/22 samt Matris – En översikt över ackrediteringar och förtur (platsgaranti) fastställs inte av vicerektor för utbildning och livslångt lärande. Vidare anges däri uppgifter om ackreditering vilket är kopplat till Lokal • PG – platsgaranti • K – kursspecifik förtur • ÖS – övriga sökande, vilka uppfyller behörighetskraven men saknar meriter för placering i någon annan urvalsgrupp • SA – sen behörig anmälan som behandlas före första urvalet, rangordning efter ankomstdatum Urvalsgrupp: (PG) Platsgaranti PG: Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp-Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången X: Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången X: Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna * Urvalsgrupp: (SA) Sen anmälan SA Förklaring urvalsgrupper BI = Gymnasiebetyg, okompletterade MR = Merit rating, urval samlad bedömning BII = Gymnasiebetyg, kompletteringsgruppen BK = Sen komplettering till utb. med samlad bedömning BIII = Utländska gymnasiebetyg FA = Förtursgruppen BV = Folkhögskolegruppen PG = Teknisk platsgaranti HP = Högskoleprovsresultat SA = Sen Vill du skaffa dig en teknisk utbildning men saknar den behörighet som krävs? Tekniskt basår är ett effektivt sätt att komplettera och förbättra dina kunskaper och öka dina möjligheter att bli antagen till Chalmers civilingenjörs-, högskoleingenjörs- och sjöfartsutbildningar.

Rätt behörighet - BTH

Sen ansökan Övriga urvalsgrupper. Utöver de ovan nämnda kan även andra urvalsgrupper användas: DA Direktantagning; SA Sen anmälan, sökande rangordnas efter det datum anmälan inkom. PG Platsgaranti. EA Efteranmälan. Platsgaranti gäller för den som uppfyllt alla behörighetskrav och gjort anmälan senast angiven sista anmälningsdag. För fortsättnings- och påbyggnadskurser med platsgaranti tillämpas villkorlig antagning för dem som anmälningsterminen läser på behörighetsgivande kurs.

7.2.1 Platsgaranti (urvalsgrupp PG). urvalsgrupper och liknande kan variera från ett antagningstillfälle till ett annat hänvisas i vissa avsnitt till 7.2.1 Platsgaranti (urvalsgrupp PG). Platsgaranti är också en möjlig urvalsgrupp. Urval till utbildning på grundnivå för icke nybörjare (G1F, G1E, G2F, G2E) Urvalet kan göras mer  platser på en utbildning görs ett urval. Utbildningsplatserna fördelas oftast på flera urvalsgrupper.