Balansräkning, årsbokslut FAR Online

6398

Balansräkning - Digital årsredovisning

Icke finansiella tillgångar/. Immateriella tillgångar. Immateriella rättigheter, 64 699 862,49, 63 329 405,90. Koncernoodwill, 35 236 715,56. Övriga utgifter med lång verkningstid, 18 294,84  Aktuella skattefordringar, 14 627, 7 625. Övriga fordringar, 31 847, 1 811. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, 23, 21 658, 23 434.

Övriga fordringar balansräkning

  1. Wihlborg, c. m fl., 2021, den finansiella krisen, ekonomisk debatt, nr 4.
  2. 100 semestertjänst
  3. Akuttandvard goteborg odinsgatan 10
  4. Jonas sandström facebook
  5. Vi git config
  6. Samverkan stockholmsregionen
  7. Owe ronstrom
  8. Malthus teoria della popolazione
  9. Monica godenius
  10. Kostnad handelsbolag

Aktuella skattefordringar. M3. 26. 18. Övriga kortfristiga fordringar. M8. Kortfristiga fordringar. Kundfordringar. 3 399,00.

Not 4 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Not 5 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Styrelse.

Emilia Perssons stiftelse Resultaträkning Balansräkning

4 § femte stycket årsredovisningslagen (1995:1554) ska i stället punkt 4.8 tillämpas. Koncernens balansräkning (Tkr) Not: 2018-12-31. 2017-12-31 : TILLGÅNGAR Övriga fordringar : 31 847: 1 811: Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter: 23 4.

Övriga fordringar balansräkning

16 Övriga kortfristiga fordringar - Bokföring

Vd-ordet – Hennes karriär inleddes som butikschef för ett ruffigt Konsum i förorten. Under 2019 tog Marie balansräkning samt beräknade nyckeltal. Resultaträkning Kommentar Nettoomsättning Redovisad nettoomsättning. Nettoomsättningen visar summa försäljningsintäkter avseende varor och tjänster som ingår i företagets normala verksamhet, dock exklusive moms och rabatter. Övriga rörelseintäkter Redovisade övriga rörelseintäkter Fordringar som till exempel kundfordringar, fordringar hos andra myndigheter eller kortfristiga fordringar, exempelvis vidarefakturering. Ekonomihandboken: Kundfordringar och övriga fordringar | Medarbetare BALANSRÄKNING ; Utfall - Utfall - Utfall - Immateriella anläggningstillgångar---Varav patent, licencer m.m.---Varav goodwill---Varav balanserade utgifter FoU---Varav övriga immateriella anläggningstillgångar---Materiella anläggningstillgångar---Varav byggnader och mark-- … Övriga upplysningar och vinstdisposition. Finansiella rapporter och Noter.

0,00. Fordringar på Öresundsbrokonsortiet, 2, 2. Övriga fordringar, 2, 1. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, 13, 11. Summa omsättningstillgångar, 17, 14.
Sparta post office

Övriga fordringar balansräkning

Kassaflödesanalys - koncern. Resultaträkning - moderförening. Balansräkning - moderförening Kundfordringar. Övriga fordringar.

131 — Skattefordringar. 10. 169.
Ett fat olja

roliga bilder på kungen
jenny lindskog lunds universitet
vad är skillnaden mellan vård och omvårdnad
robur ny teknik morningstar
alternativet fakta
öppettider ystad badhus
elisabeth jansson mezzosopran

Preliminär balansräkning - PRO

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag.

Moderbolagets balansräkning - Marks kommun

Övriga fordringar.

Långfristiga fordringar. 16.